Hoppa till huvudinnehållet
BETA Vi bygger nya prevent.se. Testa och tyck till!

Byggverksamhet

Här finns material för dig som jobbar med el, måleri, rivning, vvs och anläggning.

Läs mer
Djursjukvård

Här finns en arbetsmiljöhandbok, filmer och en checklista som kan vara till hjälp när man behöver...

Läs mer
Handel

Här finns webbutbildningar och checklistor som kan vara till hjälp när man vill förbättra eller...

Läs mer
Hotell och restaurang

Här hittar du en webbutbildning och checklistor som hjälper dig att komma igång med arbetsmiljöar...

Läs mer
Industri

Här finns material för energibranschen, gruvindustrin, kemisk industri, stålindustrin, träindustr...

Läs mer
Lantbruk, skogsbruk och trädgård

Läs mer
Kultur och media

För dig som jobbar med film, media och scenkonst finns material som hjälper dig att förbättra...

Läs mer
Serviceverkstad

Här hittar du checklistor för olika verkstadstyper och tips när man ska anlita företagshälsovård.

Läs mer
Tjänster

Material för att jobba med arbetsmiljön i bevaknings- och städbranschen samt för inhyrd och uthyr...

Läs mer
Transport

Här finns checklistor, böcker, filmklipp och tips på hur du kan förbättra arbetsmiljön....

Läs mer
Utbildning

Här hittar du material för att komma igång med arbetsmiljöarbetet i skolan och förskolan....

Läs mer
Vård och omsorg

Här finns checklistor för att undersöka arbetsmiljön i vård- och omsorgssektorn. Du hittar också...

Läs mer