Hoppa till huvudinnehållet
BETA Vi bygger nya prevent.se. Testa och tyck till!

Arbetsmiljöhandbok för djursjukvården

Kostnadsfri digital arbetsmiljöhandbok för djursjukvården för dig som vill ha hjälp och stöd i arbetsmiljöarbetet.

Ladda ner

Arbetsmiljö inom djursjukvården

Här finns en arbetsmiljöhandbok, filmer och en checklista som kan vara till hjälp när man behöver förbättra eller vidareutveckla arbetsmiljön inom djursjukvården.

Arbete inom djursjukvården innebär alltid en risk vid hantering av djuren. Därför är det viktigt att arbeta på ett säkert sätt för att förebygga arbetsskador. Djursjukvården ligger högt upp i arbetsskadestatistiken, och olyckor med djur inblandade dominerar. De vanligaste arbetssjukdomarna är främst orsakade av belastningsfaktorer och organisatoriska och sociala faktorer.

djursjukvard.jpg

Arbetsmiljöhandbok för djursjukvården

Den kostnadsfria handboken är till för dig som vill ha hjälp och stöd med att skapa dokument och rutiner i det löpande systematiska arbetsmiljöarbetet. Första hälften av handboken ger kunskap om systematiskt arbetsmiljöarbete. Handboken innehåller också mallar och checklistor (till exempel årsplan, arbetsmiljöpolicy, uppgiftsfördelning och riskbedömning) som är enkla att fylla i, så att varje arbetsplats kan göra sin egen arbetsmiljöhandbok.

Filmer med goda exempel

Här finns också filmer med goda exempel på hur man bör arbeta på ett ergonomiskt och säkert sätt. Det finns även fem branschspecifika fall att använda vid utbildningar.

Produkterna riktar sig främst till chefer och skyddsombud inom djursjukvården, men kan även användas för utbildning, både på naturbruksgymnasierna och inom SLU:s utbildningar.

**Lägg in filmer i spellista**

Checklistor

Med Prevents checklistor kan du undersöka arbetsmiljön. De kan användas vid skyddsrond och vi rekommenderar att ansvarig chef och skyddsombudet gör detta tillsammans. Svara på frågorna, bedöm riskerna, skriv in eventuella åtgärder och ange ansvariga och när det ska vara åtgärdat. Spara länken, skriv ut eller spara som pdf. Nu har du en skriftlig riskbedömning och handlingsplan.

Kom igång med arbetsmiljöarbetet

Det som kallas systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) går i stora drag ut på att upptäcka och bedöma risker i arbetsmiljön, åtgärda dem och sedan se till att åtgärderna fungerar. Prevent har checklistor, mallar och exempel som stöttar i arbetsmiljöarbetet. 

Hitta på sidan

Grundutbildning i arbetsmiljö

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljöfrågor, desto lättare är det att förbättra arbetsmiljön. Allra störst nytta får företaget om chef och skyddsombud går tillsammans. Prevent erbjuder flera utbildningar, av vilka Bättre arbetsmiljö – BAM är den mest efterfrågade.

Boka BAM

Medarbetar- enkät

Använd OSA-enkäten för att ta reda på hur medarbetarna mår. Enkäten innehåller frågor om bland annat arbetsbelastning, ledarskap, återhämtning och kränkande särbehandling. Den tar omkring tio minuter att besvara och är anonym. När alla svarat på enkäten börjar arbetet med att tillsammans förbättra de områden där ni fått ett lågt resultat.

Mer om OSA-enkäten