Hoppa till huvudinnehållet
BETA Vi bygger nya prevent.se. Testa och tyck till!

Arbetsmiljö inom handeln

Här finns webbutbildningar och checklistor som kan vara till hjälp när man vill förbättra eller vidareutveckla arbetsmiljön inom handeln.

Kostnadsfria webbutbildningar

Här hänvisar vi till fyra kostnadsfria webbutbildningar framtagna speciellt för handeln. Din arbetsplats i handeln, Säker i butik som Polisen, Brottsförebyggande rådet och Handelsrådet Arbetsmiljö och säkerhet står bakom. Det finns också två utbildningar om brandsäkerhet: Brand i handeln och Brandfarlig vara.

Din arbetsplats i handeln
Konkreta tips och råd om arbetsmiljö. Innehållet kan anpassas var inom handeln du jobbar och vilken roll du har.

**Tilll webbutbildningen Din arbetsplats i handeln**

 

Säker i butik
Bygger på de viktigaste reglerna för säkerhetsarbete i butik och knyter också an till det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

**Till webbutbildningen Säker i butik**

 

Brandfarlig vara i handeln
Ger svar på vad man behöver veta för att kunna hantera brandfarliga varor inom handeln.

**Till webbutbildningen Brandfarlig vara i handeln**

Brandsäkerhetsutbildning 
Ger grundläggande kunskaper om hur brand uppstår, de vanligaste brandriskerna inom handeln och hur bränder kan förebyggas. 

**Till webbutbildningen Brandsäkerhetsutbildning **

Checklistor

Med Prevents checklistor kan du undersöka arbetsmiljön. De kan användas vid skyddsrond och vi rekommenderar att ansvarig chef och skyddsombudet gör detta tillsammans. Svara på frågorna, bedöm riskerna, skriv in eventuella åtgärder och ange ansvariga och när det ska vara åtgärdat. Spara länken, skriv ut eller spara som pdf. Nu har du en skriftlig riskbedömning och handlingsplan.

Kom igång med arbetsmiljöarbetet

Det som kallas systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) går i stora drag ut på att upptäcka och bedöma risker i arbetsmiljön, åtgärda dem och sedan se till att åtgärderna fungerar. Prevent har checklistor, mallar och exempel som stöttar i arbetsmiljöarbetet. 

Externa länkar

Hitta på sidan

Grundutbildning i arbetsmiljö

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljöfrågor, desto lättare är det att förbättra arbetsmiljön. Allra störst nytta får företaget om chef och skyddsombud går tillsammans. Prevent erbjuder flera utbildningar, av vilka Bättre arbetsmiljö – BAM är den mest efterfrågade.

Boka BAM

Medarbetar- enkät

Använd OSA-enkäten för att ta reda på hur medarbetarna mår. Enkäten innehåller frågor om bland annat arbetsbelastning, ledarskap, återhämtning och kränkande särbehandling. Den tar omkring tio minuter att besvara och är anonym. När alla svarat på enkäten börjar arbetet med att tillsammans förbättra de områden där ni fått ett lågt resultat.

Mer om OSA-enkäten