Hoppa till huvudinnehållet
BETA Vi bygger nya prevent.se. Testa och tyck till!

Arbetsmiljö inom hotell och restaurang

Här hittar du en webbutbildning och checklistor som hjälper dig att komma igång med arbetsmiljöarbetet.

Här hittar du checklistor som är kan vara till hjälp när man vill förbättra arbetsmiljön inom hotell- och restaurangbranschen. Genom att gå igenom vilka risker som finns och åtgärda dem kommer man långt i arbetet för en säkrare och bättre arbetsmiljö.

Webbutbildning Schyst vardag 

Den här kostnadsfria webbutbildningen handlar om arbetsmiljön ur framförallt ett socialt perspektiv – hur vi är mot varandra och hur vi får och inte får behandla varandra på jobbet.

Schyst vardag

Schyst vardag - om kränkningar och sexuella trakasserier

Den kostnadsfria webbutbildningen Schyst vardag handlar om hur man motverkar kränkningar och sexuella trakasserier inom hotell- och restaurang. Läs mer på http://www.prevent.se/schystvardag/ Schyst vardag har tagits fram av Prevent tillsammans med arbetsmarknadens parter inom besöksnäringen – Visita, HRF, Unionen och Kommunal.

Till Schyst vardag

Checklistor

Med Prevents checklistor kan du undersöka arbetsmiljön. De kan användas vid skyddsrond och vi rekommenderar att ansvarig chef och skyddsombudet gör detta tillsammans. Svara på frågorna, bedöm riskerna, skriv in eventuella åtgärder och ange ansvariga och när det ska vara åtgärdat. När du använder de digitala checklistorna kan du spara länken, skriv ut checklistan eller spara den som pdf. 

Kom igång med arbetsmiljöarbetet

Det som kallas systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) går i stora drag ut på att upptäcka och bedöma risker i arbetsmiljön, åtgärda dem och sedan se till att åtgärderna fungerar. Prevent har checklistor, mallar och exempel som stöttar i arbetsmiljöarbetet. 

Tips på mer information

Externa länkar

Hitta på sidan

Grundutbildning i arbetsmiljö

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljöfrågor, desto lättare är det att förbättra arbetsmiljön. Allra störst nytta får företaget om chef och skyddsombud går tillsammans. Prevent erbjuder flera utbildningar, av vilka Bättre arbetsmiljö – BAM är den mest efterfrågade.

Boka BAM

Medarbetar- enkät

Använd OSA-enkäten för att ta reda på hur medarbetarna mår. Enkäten innehåller frågor om bland annat arbetsbelastning, ledarskap, återhämtning och kränkande särbehandling. Den tar omkring tio minuter att besvara och är anonym. När alla svarat på enkäten börjar arbetet med att tillsammans förbättra de områden där ni fått ett lågt resultat.

Mer om OSA-enkäten