Hoppa till huvudinnehållet
BETA Vi bygger nya prevent.se. Testa och tyck till!

Arbetsmiljö för hotellstädare

Här finns filmer och checklistor som kan vara till hjälp när man vill förbättra arbetsmiljön för hotellstädare.

Genom att gå igenom vilka risker som finns och åtgärda dem kommer man långt i arbetet för en säkrare och bättre arbetsmiljö. 

Ladda ner

Kom igång med arbetsmiljöarbetet

Det som kallas systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, går i stora drag ut på att upptäcka och bedöma risker i arbetsmiljön, åtgärda dem och sedan se till att åtgärderna fungerar. Prevent har checklistor, mallar och exempel som stöttar i arbetsmiljöarbetet. 

Tips på mer information

Hitta på sidan

Grundutbildning i arbetsmiljö

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljöfrågor, desto lättare är det att förbättra arbetsmiljön. Prevent erbjuder många utbildningar inom arbetsmiljö. Mest efterfrågad är grundutbildningen Bättre arbetsmiljö – BAM. Allra störst nytta får företaget om chef och skyddsombud går en utbildning tillsammans.

Boka BAM

Medarbetar- enkät

Använd OSA-enkäten för att ta reda på hur de anställda mår. Enkäten innehåller frågor om bland annat arbetsbelastning, ledarskap, återhämtning och kränkande särbehandling. Den tar omkring tio minuter att besvara och är anonym. När alla har svarat börjar det gemensamma arbetet med att förbättra den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Mer om OSA-enkäten