Hoppa till huvudinnehållet
BETA Vi bygger nya prevent.se. Testa och tyck till!

Serviceverkstad

Här hittar du checklistor för olika verkstadstyper och tips när man ska anlita företagshälsovård.

Checklistor för att undersöka arbetsmiljön

Här finns checklistor för olika typer av serviceverkstäder. De är till hjälp när man vill förbättra arbetsmiljön eftersom de tar upp vanliga risker inom varje verktstadstyp. Genom att gå igenom riskområden och se om det behövs åtgärder kommer man långt i arbetet för en säkrare och bättre arbetsmiljö.

Ta hand om personalen

I mindre företag är det svårt att ha all sorts arbetsmiljökompetens inom företaget. Då kan det vara enklare att anlita företagshälsovården. Här kan du ladda ned en pdf om företagshälsovård för fordonsverkstäder.

Kom igång med arbetsmiljöarbetet

Det som kallas systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) går i stora drag ut på att upptäcka och bedöma risker i arbetsmiljön, åtgärda dem och sedan se till att åtgärderna fungerar. Prevent har checklistor, mallar och exempel som stöttar i arbetsmiljöarbetet. 

Hitta på sidan

Grundutbildning i arbetsmiljö

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljöfrågor, desto lättare är det att förbättra arbetsmiljön. Allra störst nytta får företaget om chef och skyddsombud går tillsammans. Prevent erbjuder flera utbildningar, av vilka Bättre arbetsmiljö – BAM är den mest efterfrågade.

Boka BAM

Medarbetar- enkät

Använd OSA-enkäten för att ta reda på hur medarbetarna mår. Enkäten innehåller frågor om bland annat arbetsbelastning, ledarskap, återhämtning och kränkande särbehandling. Den tar omkring tio minuter att besvara och är anonym. När alla svarat på enkäten börjar arbetet med att tillsammans förbättra de områden där ni fått ett lågt resultat.

Mer om OSA-enkäten